Weefontwerp

Info en INSCHRIJVINGEN: katiawittock19@gmail.com

We starten de opleiding met de basis van het weven: de werking van het getouw, de kruising van ketting en inslag en het ontwerpen van elementaire patronen. Daarbij tasten we de grenzen af tussen structuur en textuur. Oneindige variatiemogelijkheden in materiaal, kleur en vorm maken iedere oefening tot een les in kleur- en compositieleer.
In de volgende jaren worden er meer complexe technieken aangeleerd door het gebruik van meerdere schachten. Men doet in de praktijk van het weven grondige theoretische en technologische kennis op, met steeds de stimulatie om te experimenteren met de verworven kennis.
Door de opleiding heen leren we verftechnieken te gebruiken om kleureffecten te verkrijgen die via het klassieke weven onmogelijk te realiseren zijn. We onderzoeken hoe we het platte vlak kunnen verlaten en driedimensionaal kunnen weven. In zowel abstract als figuratief weven naar eigen ontwerp, kan ieder het uitdrukkingsvermogen de vrije loop laten.
In het 5e jaar en de specialisatie wordt verwacht dat de cursist de opgedane kennis en ervaring verwerkt in een eindwerk. Dit persoonlijk project vormt een geweven verhaal met als ingrediënten: idee, techniek, beeld, vorm, functie en kleur.


De artistieke ontwikkeling loopt via een individueel pad, waarbij we starten vanuit de eigen interesses. Daarbij wordt elke leerling geholpen om de eigen grenzen te verleggen en boven het huidige ontwikkelingsniveau uit te stijgen. Die ontwikkeling volgt daarbij een grillig en persoonlijk parcours. Je wordt meer competent als kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden ingezet met een groeiende kwaliteit, zelfstandigheid, complexiteit en eigen inbreng.


De lessen weefontwerp vinden plaats in het Gele Huis, Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk.
https://www.facebook.com/weefontwerpkaskadko
https://www.facebook.com/Het-Gele-Huis-KASKA-dko

Docenten:
Katia Wittock (atelier en beeldende vorming) – Jan Van den Bossche (bindingsleer en technologie)
katiawittock19@gmail.com , janvdbossche2@gmail.com
4e graad: 5 jaar vanaf 18 jaar; 8u/week ; Specialisatie: 2 jaar, 8u/week
verspreid over de volgende dagen:
donderdag 15u30 – 17u10 en van 18u00 – 21u30
zaterdag 9u00 – 12u40 en van 13u30 – 15u10
Bindingsleer: in de 4e graad, zaterdagochtend in de oneven weken
Kleurenleer en ontwerpen: in het 1e en 2e jaar, zaterdagochtend 1x/maand in een even week
Kunstgeschiedenis: in het 2e, 3e en 4e jaar, 1x/maand, keuze uit verschillende vakken en dagen.