Video- & Filmkunst

Het atelier filmkunst leert je filmen vanuit de praktijk. Deze praktijk wordt getoetst aan de theorie aan de hand van de lessen filmgeschiedenis, filmanalyse, montage- en geluidstheorie en cameratechniek. De leraren vertrekken vanuit de dynamiek van de deelnemers. Voor oefeningen en producties werk je vanaf het begin samen met de medecursisten in “crews”, zoals het er ook aan toe gaat in de audiovisuele praktijk.

De lessen worden opgesplitst in stamlessen en verdiepingsateliers. De stamlessen zijn de kern van de opleiding en omvatten lessen die specifiek voor een bepaald niveau worden ingericht.
De verdiepingsateliers en zijn gemeenschappelijk voor de verschillende niveaus.
In het ‘Atelier Griffith’ wordt gewerkt aan het realiseren van fictieprojecten.
In ‘Atelier Eisenstein’ gaan we grondig in op de aspecten van het regieproces gericht op het maken van non-fictie, reportages en documentaire.
In het Atelier wordt gezocht naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen.

De lessen zijn een mix van theorie, techniek en oefening. Je gaat met korte projecten in kleine groepen aan de slag, waarbij de verschillende taken en functies rouleren zodat je de hele weg van idee tot eindproduct leert af te leggen. De resultaten van elke stap worden iedere keer in de lessen besproken.

De opleiding omvat 2 lesmomenten per week te kiezen uit maandag-, dinsdag-, en donderdagavond van 18u00 tot 21u30.

meer info
Francis Vanhoutte - francis.vanhoutte@telenet.be
atelier filmkunst kaska dko