Steen-beeld kunstambacht

In het atelier Steen-Beeld wordt er gefocust op het zeer grondig bestuderen van het bestaande patrimonium. Slechts als men een ornament, een portret of een beeld begrijpt, kan men de weg die de oorspronkelijke beeldhouwer bewandelde opnieuw afleggen. Door studie van de beeldende taal kunnen geleidelijk moeilijkere ornamenten, portretten en beelden en uiteindelijk ook eigen creaties gerealiseerd worden.
Je leert de oud-ambachtelijke methoden, technieken en vaardigheden aan zoals meettechnieken, gebruik van gereedschappen, slijpen e.d. die hiervoor nodig zijn.
Vertrekkend vanuit de verworven culturele bagage streeft het kunstambacht er ook naar eigen creativiteit te ontwikkelen en te komen tot verantwoorde hedendaagse vormgeving, die ook een eigen persoonlijke taal en technieken genereert.

Je wordt steeds individueel begeleid om geleidelijk en systematisch meer kennis en vaardigheid te verwerven. Op deze manier kan deze, in samenspraak met de leraren, een persoonlijk traject samen stellen. Problemen in verband met techniek of vorm die zich aandienen en die relevant zijn voor ieders leerproces worden in groepsverband gedetailleerd onder de loep genomen en besproken. Zo ontstaat in de cursus een creatief spanningsveld, dat positief bijdraagt om de creativiteit te bevorderen en het discours aan te wakkeren.
We gaan ervan uit dat er telkens één stuk op een sculpturale manier wordt gemaakt. De weg die de oorspronkelijke beeldhouwer aflegde wordt opnieuw ontdekt, afgelegd. Hierdoor leert men sculpturale oplossingen uit het verleden zoals de expressie door gestes van de vingers, ogen, tenen, draperieën, stileringen, materieweergaven.


Meer informatie over Steen-beeld

Lessen Steen-beeld gaan door op
Maandag en dinsdag van 18u00 - 21u30