Schilderkunst

In Schilderkunst kan je lessen volgen in 3 formules. Je kiest 2 lesmomenten binnen een formule en stelt met de leerkrachten van deze formule je persoonlijk traject op.

NIEUW! Les schilderkunst basistechnieken

Gwendolyne De Vocht - gwendolyn.devocht@hotmail.com
Abraham Puts - schilderkunstkaskadko@gmail.com

Eerstejaars studenten schilderkunst volgen verplicht 1 van hun 2 lesmomenten Basistechnieken. Het 2de lesmoment kan vrij gekozen worden uit alle andere formules/lesmomenten.

In het vak: “1ste jaar: initiatie in de schilderkunst” leer je de verschillende basistechnieken van de schilderkunst.
Bijvoorbeeld; hoe een doek opspannen, gronderen, de opbouw van een schilderij en het verkennen van de beeldelementen die een schilderij de juiste spanning geven. Volgens verschillende parameters, studies en een stapsgewijs proces zal de uitdaging telkens groeien en de visuele focus nog verscherpen.

Als eerstejaars cursist ben je welkom op één van de volgende lesmomenten:

o Op maandagnamiddag 13u30 tot 17u : locatie Campus Mutsaard 3de verdieping schilderkunst. (Gwendolyne De Vocht)
o Op donderdagavond 18u00 tot 21u30: locatie Campus Mutsaard 3de verdieping schilderkunst. (Gwendolyne De Vocht)
° Op zaterdagvoormiddag 09u00 tot 12u30 locatie Campus Nieuwbouw 3de verdieping. (Abraham Puts)

FORMULE 1: Experimenteel atelier Campus Nieuwbouw week

SCHILDERKUNST ATELIER EXPERIMENTEEL
EXPLORATIE / ACTUALITEIT
Nils Verkaeren - nilsverkaeren@gmail.com

Dinsdagnamiddag en dinsdagavond van 13u30 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u30.
Campus Mutsaard 3de verdieping

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het métier. In het experimenteel atelier schilderkunst werk je met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag?
Deze vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst van uit een persoonlijke motivatie vorm en inhoud krijgt. Onderliggende visie, beeldvorming en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid benaderd.

Dit atelier is een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk, technisch als vormelijk.
Deze praktijk vindt plaats in een sfeer van dialoog, respect en openheid. Er is tijd en ruimte nodig om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Reflectie, verdieping in een onderwerp, verdieping in het particuliere, het zoeken naar betekenis, begrip van de hedendaagse kunstpraktijk staat in relatie tot het onderzoek van al dan niet actuele technieken en een eigen beeldvorming.
Technische oplossingen worden gezocht in functie van een artistiek uitgangspunt. Omgekeerd kunnen technieken bijdragen aan het tot stand komen van creatieve ideeën. De link met de hedendaagse beeldende kunstpraktijk is nooit ver weg.
Het atelier werkt met themaopdrachten, die men al dan niet kan volgen. Bij deze opdrachten ligt het accent wisselend op de vorm, de inhoud of de techniek. De studenten worden individueel begeleid. De toonmomenten gebeuren klassikaal.

FORMULE 2: Professioneel atelier Campus Mutsaard week

FOR ARTISTS BY ARTISTS

Nils Verkaeren - nilsverkaeren@gmail.com
Wouter van de Koot - wouter.vandekoot@kaskadko.be

woensdag 13:30-17:00 E, M/P, V, S, en 18:00-21:30 M/P, V, S - Nils Verkaeren
donderdag 13:30-17:00 en 18:00-21:30 E,M/P,V, S - Wouter van de Koot

Kaska DKO biedt een opleiding schilderkunst aan, gegeven door de kunstenaars Pieter Jennes en Nils Verkaeren (Kusseneers Gallery) en Wouter van de Koot. In dit atelier worden de cursisten door deze twee professionele kunstenaars begeleid zodat zij nadien zelfstandig hun eerste stappen als kunstenaar kunnen zetten.
Het traject duurt 5 jaar met de mogelijkheid om achteraf nog 2 jaar te specialiseren.

In het 1ste en het 2de jaar (E) worden vanzelfsprekend de basistechnieken aangeleerd, en verder exploreren we verschillende kunstenaars, kunstvisies en kunsttechnieken. Op die manier ontwikkel je als student reeds in een vroeg stadium een zo breed mogelijke kijk op de schilderkunst.

In het derde en het vierde jaar dienen het naaktmodel, het portret en het landschap zich aan om de dialoog met de schilderkunst aan te gaan:
Het atelier model/portret (M/P) heeft als uitgangspunt om via waarneming en voorbeelden uit de kunstgeschiedenis een artistiek onderzoek te stimuleren dat resulteert in een eigen vormentaal. We ontdekken het spel van licht, kleur, vlak, lijn en compositie. Deze beeldelementen zijn de bouwstenen die gebruikt worden bij de diverse opdrachten waarbij we in aanraking komen met zowel academische technicitiet als actuele stijlen.
In het atelier landschap (L) dient de observatie als uitgangspunt voor de exploratie van de verschillende aspecten van de schilderkunst. Hoewel de initiële waarneming van het urbane en het natuurlijke landschap vanzelfsprekend een essentieel punt is in deze lessenreeks, wil dit atelier allesbehalve terug de geest oproepen van de oude Hollandse landschapschilders. In dit parcours zal de nadruk gelegd worden om vanuit een hedendaagse context naar de omgeving te kijken. Het staat buiten kijf dat dit onderzoek niet enkel binnen de muren van de Academie kan gebeuren. Om het landschap ten volle te beleven, schilderen we bij goed weer op locatie met schetsboek of een veldezel. Eén maal per jaar wordt er een landschapsstage georganiseerd.
In het 5de jaar (V) worden de cursisten begeleid om een zelfstandig project op te zetten met als doel een persoonlijke visie op de schilderkunst te ontwikkelen.
In de twee specialisatiejaren (S) wordt dit zelfstandig project verder uitgediept om de cursisten te vormen tot zelfstandige kunstenaars die hun eigen weg binnen de hedendaagse kunst kunnen bewandelen.

FORMULE 3: DE FLORENTIJNSE STUDIO (+ VAGANOVA BALLET BARRE): DE ECHTE SKILL-TRAINING
CAMPUS NIEUWBOUW
ATELIER: TRIBAL PAINTING, PORTRET- EN MODELSTUDIO
Abraham Puts schilderkunstkaskadko@gmail.com

VRIJDAG: 9-12.30 TRIBAL PAINTING / PORTRET STUDIE/STILLEVEN in kleine groepen. Beginjaren en gevorderden.
ZATERDAG: 14.30-18u MODELSTUDIO & TRIBAL PAINTING (dubbelklas) (beginners ook welkom.)
ZONDAG: 10-18 WORKSHOP Zie aanvullend aanbod onderaan.
MAANDAG: 14.00-17.30u 18.30-22u MASTERCLASS PORTRET STUDIO (beginners ook welkom.)

Beginners zijn in alle klassen welkom om in te stromen, na intakegesprek.
Begeleiding specialisatie graden kan op alle momenten.
Maak graag direct een afspraak via mail, je krijgt antwoord binnen 24u. schilderkunstkaskadko@gmail.com

Je mag 8 uur (2 blokken van 4uur) volgen dus je kan kiezen:
Zaterdag: VM+ NM MODEL STUDIO
Zaterdag VM + NM TRIBAL PAINTING
Maandag: NM + AV PORTET STUDIO
Vrijdag VM + Ander dagdeel: Introductie eerst jaars-stilleven, portret, begeleiding hogere jaar, individuele gesprekken, Als (eerstejaars) student mag je de blokken, bij aanvaardbare studio bezetting, combineren zoals je wil. Dit spreken we af in ons intake gesprek. (VM = voormiddag NM= Namiddag AV= Avond zie uren.)

ALGEMENE INTRODUCTIE: WORLD OF COLORS:
PORTRET, MODEL en TRIBALE SCHILDERKUNST.

In 'World of Color' gaan we op onderzoek naar de verwondering binnen de wereld van kleuren, schoonheid en betovering: alles wat ons in vervoering kan brengen in deze prachtige wereld Dit met ferme poot en penseelstreek, krachtig op doen gezet, in schitterende kleuren, in een fantastische groepssfeer.
In mijn atelier start je altijd waar je bent en krijg je directe één-op-één coaching. Met een uitdagend scala aan opdrachten die op jouw maat zijn opgesteld, afhankelijk van je bestaande kunde of helemaal vanaf het begin!
Waar je ook vandaan komt of wat je niveau ook is: bij mij kun je starten waar je ook bent! Bij mij werken de verschillende niveaus samen, zodat je ook geïnspireerd kan worden door de kunde van de anderen. Tijdens de vrijdag, zaterdag en maandag kun je op eigen snelheid aan alle opdrachten werken, afhankelijk van wat jij kiest.
Piano en terras staan klaar om samen met ander studenten tussendoor te chillen en creatieve vibes aan te moedigen! Welkom!

Lijkt je dit iets? Aarzel niet en kom eens langs om de sfeer te proeven!`
Bij ons kan je direct beginnen en gewoon instromen. In alle lessen.
Lessen in Nederlands. Ik spreek vloeiend Engels, mijn Frans is beperkt.


MODEL STUDIO (Zaterdag)
Bij ons kan je meteen starten van welk niveau ook.
Wil je een keer echte dansers van het ballet schilderen? Wil je de hele anatomie leren kennen?
Wil je op een topmanier je ontwikkelen als figuur en scene schilder? Dan is deze studio helemaal voor jou.. Met behulp van de ballet spiegel wand, houten paarden en verschillende decors ga je het model op een zeer dynamische manier door het hele jaar op verschillende manieren onderzoeken. In september starten we met 4 lessen de basis van alles spieren en beenderen. Een speelse manier om je schilderijen later te versterken. Er wordt uiteraard gewerkt naar levend model, met dansers van verschillende stijlen, poppen, etc. We kijken naar de natuurgetrouwe weergave en de totaal expressieve kant van het thema.
De les wordt ondersteund met visueel (bewegend) beeldmateriaal, klassieke gipsen, plastieken skeletten en prachtige wandposters.

PORTRET STUDIO & MASTERCLASS PORTRET (Maandag)
Portret loopt parallel met model, maar wordt enkel toegespitst op het hoofd.
Onderzoek portret, anatomie van de schedel: osteologie & myologie, beeld opbouw.
Ook bekijken we hoe portretten vroeger zijn gemaakt. We gaan op zoek naar de ziel van elk gezichten leren om dat op een zo krachtig mogelijke manier weer te geven. We streven ernaar om iedere week een ander model te hebben. De lessen worden begeleid met wekelijkse huiswerk opdrachten en eigen onderzoek wordt via het moodbook direct gestimuleerd. Onze modellen komen uit alle delen van de wereld, om heel veel verschillen te leren kennen. Aan het einde van het jaar bestuderen we ook familie portretten en veroudering via ouder-kind opstellingen.

TRIBAL PAINTING NIEUW NIEUW NIEUW!!! (Zaterdag)
In de wereld van de verschillende culturen en stammen, van strepen en krachttekens, kunnen wij kennis maken met onze diepe instinctieve visuele taal. Ben jij gevoelig voor de magie achter het masker, zoek jij een zeer expressief taal, wil je je bevrijden van het louter fotografische en je helemaal onderdompelen in de wereld van betovering, kleur en het magisch ongerepte?
We werken zo dat we in cycli van 4 weken waarbij we telkens 1 thema uitwerken. (8 trajecten per jaar) Daarin passeren we Aboriginal kunst uit Australië, Afrika, Polynesië, Grotschilderingen Europa, Eskimo Inuit kunst, Native Indian art, Oosterse mandala’s etc.
Je kunt meteen mee doen, welke achtergrond of leeftijd je ook hebt.
Het is een cultivatie om Uzelf zichtbaar te maken. Van 1 tot 7de jaar. Uitleg thema’s telkens op zaterdag middag volgens agenda om de vier weken. (Dus je moet zeker op die zaterdag middagen kunnen, en kan je er op andere momenten aan verder werken. ) Via bezoeken aan Tervuren en MAS gaan we ook direct studie smaken van de originele kunstwerken. In Tribale schilderkunst gaan letterlijk alle kleuren uit de hele wereld opzoeken. Do YOU Dare? Join us!

DE BOTANISCHE STUDIE GROEP

In deze groep leer je planten- en bloemenmotieven schilderen op papier, en studeer je aan de hand van de oude boekillustraties van Linnaeus en klassieke manuscripten hoe deze fantastisch kunst vroeger bedreven werd.
Als je wil werken in een rustige sfeer en je gefascineerd bent door de wereld van de taxidermie dan ben je van harte welkom op maandagmiddag tussen 13h30 en 17u. Welkom.

WORKSHOP: (zaterdag optie)
SCHILDEREN IN DE VLINDERTUIN Zoo Antwerpen.
SCHILDEREN IN HET MIDDELHEIM.
SCHILDEREN JAPANSE TUIN HASSELT.

MUSEUM BEZOEK: (zaterdag optie)
MUSEUMBEZOEK KMSK BRUSSEL : alles wat je anders nooit te weten zult komen over de magnifieke topstukken die daar hangen.
MUSEUMBEZOEK TERVUREN voor TRIBAL PAINTING KLAS
MUSEUMBEZOEK MAAGDENHUIS, MAYER VAN DEN BERG, VLEESHUIS (Paulus kerk)
MUSEUMBEZOEK ROCKOXHUIS & RUBENSHUIS met rondleiding.
Voor alle vragen, aarzel niet en stel mij de vraag/ Ik ben benieuwd om je te leren kennen.
Welkom schilderkunstkaskadko@gmail.com