Projectatelier Monu

Het Projectatelier is een open en dynamisch atelier, waar, in een klimaat van dialoog en reflectie, een eigen beeldtaal ontwikkeld wordt. Dit resulteert in projecten met zeer uiteenlopende uitwerkingsvormen.
Dit atelier is niet gebonden aan een medium: het gebruikte medium is niet langer het uitgangspunt maar deel van een geheel. Concept, context en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid ook benaderd. Het werk kan vele vormen aannemen: van conceptuele kunst tot installatiekunst, tweedimensionaal werk, sculpturaal werk, performance, werken met licht, ruimte, geluid, tijd, enz. Ideeën, sensibiliteiten, persoonlijke fascinaties, maatschappelijke gegevens zijn mogelijke uitgangspunten. Het gebruik van de computer als werkinstrument, het gebruik van nieuwe materialen die vandaag ontwikkeld worden, hergebruik van traditionele technieken zijn mogelijke werkmethodes. De technische aspecten vormen niet noodzakelijk het uitgangspunt maar mogen anderzijds ook niet verwaarloosd worden. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten als ook voor de kunsthistorische aspecten die aan bod komen.
Het projectatelier heeft een laboratoriumfunctie: een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch en vormelijk. Het is een actief atelier met een hybride en complex karakter, onderzoekend en zonder vooropgestelde werkwijze. Het veronderstelt een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en een wil om creatieve ideeën om te zetten naar concrete projecten.

Lessen Monumentale kunsten gaan door op maandagavond 18u00-21u30, en zaterdagvoormiddag 10u00-13u30
meer info: Ria Van Landeghem - riavanlandeghem@telenet.be