Studiereis 28-10-'12: STEDELIJK MUSEUM te Amsterdam & DE KUNSTHAL te Rotterdam


STUDIEREIS OP ZONDAG 28 OKTOBER 2012 - AMSTERDAM - ROTTERDAM

"Beyond Imagination" in het vernieuwde STEDELIJK MUSEUM te AMSTERDAM
& "Aristide Maillol" in DE KUNSTHALl te ROTTERDAM

Kaska - Dko richt op zondag 28 oktober a.s. via VZW - Athena een studiereis in naar
Amsterdam en Rotterdam in Nederland. Het programma ziet er als volgt uit:

Voormiddag: Bezoek aan het volledig vernieuwd Stedelijk Museum te Amsterdam

Namiddag: Bezoek aan de Kunsthal te Rotterdam met een grote tentoonstelling van
Aristide Maillol

*** Het “ Nieuwe “ Stedelijk Museum te Amsterdam ***

Na jaren van verbouwing en renovatie is het eindelijk zover: het Stedelijk Museum zit
in een volledig nieuw jasje! Met een gloednieuwe, hypermoderne vleugel,die bestemd is
voor tijdelijke tentoonstellingen, oogt het futuristischer dan ooit. Maar het museum is
op de eerste plaats toch wereldberoemd voor zijn vaste collectie. Die vinden we terug in
het oude gebouw op de gelijkvloers en op de eerste verdieping . Op de gelijkvloers is er
beeldende kunst te zien vanaf de jaren '70 van de 19e eeuw tot de jaren ' 60 van de 20e
eeuw met klinkende namen zoals Van Gogh, Kandinsky, Matisse, Malevich, Soutine,
Pollock, Appel ... Op de gelijkvloers bevindt zich eveneens een belangrijke collectie “
Design “ . Ze bestaat uit drie secties en presenteert hoogtepunten op het gebied van
glaswerk, keramiek, juwelen, affiches, meubilair en textiel.

Op de eerste verdieping zien we dan topwerken vanaf de jaren ' 60 van de 20e eeuw tot
op heden van kunstenaars zoals Rauschenberg, Dibbets , Klein , Manzoni, Kosuth ...
Drie monografische zalen zijn gewijd aan respectievelijk Willem De Kooning, Barnett
Newman en Hanne Darboven.

In de nieuwe vleugel worden we verwend met de tijdelijke tentoonstelling Beyond

Imagination . Deze omvat een reeks nieuwe projecten en kunstwerken gemaakt door
twintig kunstenaars van zowel Nederlandse als van buitenlandse origine.

*** De Kunsthal te Rotterdam ***

In de Kunsthal te Rotterdam loopt een prachtige overzichtstentoonstelling van de
Franse beeldhouwer Aristide Maillol (1861 – 1944 ). Deze kunstenaar is vooral bekend
om zijn monumentale vrouwenfiguren die hij in allerlei houdingen, materialen en
formaten uitbeeldt. Hierbij put hij uit de klassieke beeldhouwkunst en combineert deze
met de verworvenheden uit de moderne tijd zoals vorm, ritme en stijl. We krijgen een
twintigtal monumentale beelden en een ruime selectie aan kleinere sculpturen te zien
samen met tekeningen, schilderijen en studies . De tentoonstelling wordt vervolledigd
door foto's , dagboekfragmenten en een film over de kunstenaar. En we krijgen er
nog een tweede tentoonstelling bovenop: Avant – gardes. De collectie van de Triton
Foundation. Deze toont een 150 - tal werken van internationale topkwaliteit van
ruim 100 verschillende kunstenaars uit de 20e en late 19e eeuw: Picasso, Kandinsky,
Beckmann, Duchamp, Mondriaan, Klein, Stella ... maar ook Van Gogh en Monet.

OPGELET!

De bus vertrekt op de Oude Leeuwenrui nr. 29 aan het Felixarchief om 8.20 u.
Terugkomst in Antwerpen is voorzien omstreeks 18.30 u. IN DE NACHT VAN

ZATERDAG OP ZONDAG GAAT HET WINTERUUR IN !!!

De prijs bedraagt 40 Euro voor Athena - leden, 42 Euro voor studenten en niet – leden.
In de prijs is begrepen: busreis heen en terug Antwerpen – Amsterdam – Rotterdam en
de toegangstickets voor de musea en de tentoonstellingen.

BELANGRIJK!

Inschrijvingen tot uiterlijk vrijdag 19 oktober op het secretariaat van Kaska - Dko –
ENKEL GEPAST GELD WORDT AANVAARD – of op het rekeningnummer van
VZW – Athena IBAN BE39 - 7895 - 8948 - 8519 met de vermelding “ Rotterdam “ en de
naam van de deelnemer. De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. De deelnemers
die betalen via het rekeningnummer moeten zich nog steeds komen inschrijven op het
secretariaat.

Meer informatie:
http://www.stedelijk.nl/
http://www.kunsthal.nl/