Kunstrecensent

Kunstrecensent
Recensent Beeldende & Audiovisuele Kunsten

3 jarige opleiding van 4 lestijden per week:

Cursussen 1ste jaar:

Tentoonstellingsbeheer
docent Stefan Wouters
tweewekelijks op dinsdag, ‘week 1 en 3’, 18-19u40, in aula K1.1

Zowel objecten en kunstwerken uit het verleden als hedendaagse kunstvormen verliezen aan betekenis wanneer ze niet (meer) getoond worden. Ook de rol en betekenis van het (im)materiële onderwerp en voorwerp kan wijzigen of verschuiven doorheen de tijd. In deze cursus gaan we na hoe hedendaagse conservators en curatoren omgaan met deze problematiek en hoe ze een antwoord proberen te bieden op sociale-economische veranderingen en uitdagingen. We maken kennis met een aantal belangwekkende tentoonstellingen en tentoonstellingsmakers. De cursist wordt aangemoedigd om, zowel individueel als in klassikaal verband, een bezoek te brengen aan diverse relevante voorbeelden van tentoonstellingsopbouw. Daartoe worden door KASKA-DKO dit academiejaar opnieuw meerdere studiereizen naar voorname musea in binnen- en buitenland
ingericht. (zie www.academieantwerpendko.org/studiereizen)

Beeldende en Audio-visuele kritiek
docent Stefan Wouters
tweewekelijks op dinsdag, ‘week 1 en 3’, 19u50-21u30, in aula K1.1
Het verschuiven en vervagen van artistieke normen sinds het einde van de 19de eeuw heeft een
grote impact nagelaten op het postmoderne tijdsgewricht. De kunstcriticus als autoriteit binnen de
kunsten heeft hierdoor een stap opzij moeten zetten. Nochtans zijn expertise en kennis
onontbeerlijke peilers om het belang van specifieke beeldende en audiovisuele kunstuitingen te
kunnen inschatten. De cursus heeft als doel een houvast te bieden en een kader te scheppen voor
mensen die zich verder willen toeleggen op de condities van een gefundeerde kunstkritiek.
We maken kennis met enkele voorname kunstenaarswebsites, artzines en weblogs en doen enkele
begeleide oefeningen tot het schrijven van een recensie.

Cursussen 2de jaar:

beeldende en audiovisuele kritiek.
docent Stefan Wouters
tweewekelijks op dinsdag, ‘week 1 en 3’, 19u50-21u30, in aula K1.1

Digitale beeldverwerking
docent Nele Willems
maandelijks week 1 op donderdag, 18u- 21u30

Mediatraining
docent: Francis Van Houtte
Week 4 woensdag 18u30 tot 22u start op 23 september

De media is alom tegenwoordig, en de impact van die media is niet te onderschatten.
Maar wat is nu 'media', hoe gaat ze te werk en hoe ga je als individu met een massamedium om?
Wat zeg je tegen journalisten die om een uitleg vragen? Hoe brengt je jouw boodschap over?
En hoe ga je om met 'social media', waar liggen de voordelen, waar liggen de valkuilen?
In ‘mediatraining’ kijken we vanuit het standpunt van de media: waar is de journalist naar op zoek?
Hoe kom je tot een boeiend interview, waar alle partijen een goed gevoel aan overhouden?
Hoe geef ik een journalist voldoende informatie? Hoe kan ik mijn boodschap bondig én concreet formuleren?

Verder maakt de cursist een keuze uit de kunst- en cultuurvakken.