Informatie / Inschrijven

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwen en ruimtelijke kunst en Scenografie) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee of drie lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst, en keramiek kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).
Heeft u nog vragen of heeft u specifieke informatie nodig ?
U kunt ons bereiken op 03/213.71.60 of op volgend e-mailadres: leerlingen@kaskadko.be
Onderaan deze pagina kunt u de inschrijvingsgelden downloaden en bekijken.

Vestigingen

Campus Academie: Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

- Textiele kunsten, kantkunst en weefkunst:
Campus Gele Huis: Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk

- Kinderateliers:
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen
Campus Berchem: Uitbreidingsstraat 251, 2600 Berchem
Campus Linkeroever: Gloriantlaan 65, 2050 Antwerpen
Campus Wilrijk: Sint Bavostraat 2, 2610 Wilrijk
Campus Hoboken: Pauwenlaan 55, Hoboken
Campus Zuid: Jos Smolderenstraat 45, 2000 Antwerpen
Campus Hinkelpad: Geluwestraat 4, 2600 Berchem

Schoolreglement:
http://schoolreglement.g-o.be/r/5468b111c56d_49411-1/?year=2022

Parkeermogelijkheden:
http://www.pcard.be/
http://www.interparking.be/nl/payment%20products/P-Card/

Om je route te bepalen:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl

Online inschrijven: De online inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn mogelijk vanaf dinsdag 10 mei 2021 15u00 via onderstaande link van Mijn Academie .
Om online in te schrijven dien je in te loggen op je account van 'Mijn academie' of indien je er nog geen hebt, eerst een account aan te maken, waarna je je kan inschrijven voor volgend schooljaar.

Om je online inschrijving te voltooien, dien je je inschrijvingsgeld onmiddellijk na de online inschrijving te voldoen met bancontact of iDeal .

Online inschrijven: https://mijnacademie.be/KaskaDKO/

Privacy
Bescherming van persoonsgegevens: De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Deeltijds kunstonderwijs van het GO! (afgekort KASKA DKO van het GO!) gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.
Verplichte en facultatieve informatie: Jouw naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, nationaliteit en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.
Ontvanger(s): KASKA DKO van het GO! Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

Beveiliging: Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.
Uw rechten: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.