Informatie / Inschrijven

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwen en ruimtelijke kunst en Scenografie) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee of drie lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).
Heeft u nog vragen of heeft u specifieke informatie nodig ?
U kunt ons bereiken op 03/213.71.60 of op volgend e-mailadres: leerlingen@kaskadko.be
Onderaan deze pagina kunt u het schoolreglement downloaden en bekijken.

Vestigingen

Campus Academie: Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

- Textiele kunsten, kantkunst en weefkunst:
Campus Gele Huis: Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk

- Kinderateliers:
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen
Campus Berchem: Uitbreidingsstraat 251, 2600 Berchem
Campus Linkeroever: Gloriantlaan 65, 2050 Antwerpen
Campus Park Wilrijk: Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Campus Hoboken: Pauwenlaan 55, Hoboken
Campus Zuid: Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen
Campus Hinkelpad: Geluwestraat 4, 2600 Berchem

Schoolreglement:
http://schoolreglement.g-o.be/r/5468b111c56d_49411-1/?year=2020

Parkeermogelijkheden:
http://www.pcard.be/
http://www.interparking.be/nl/payment%20products/P-Card/

Om je route te bepalen:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/naardestad/auto

Online inschrijven: De online inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn mogelijk sinds 9 juni 2020 via onderstaande link van Mijn Academie .
Om online in te schrijven dien je eerst een account aan te maken, waarna je je kan inschrijven voor volgend schooljaar.
Ook diegenen die vorig jaar een account hebben aangemaakt om in te schrijven voor het huidige schooljaar, dienen een nieuw aan te maken daar mijn academie werd aangepast aan de nieuwste eisen van de GDPR reglementering.
Om je online inschrijving te voltooien, dien je je inschrijvingsgeld onmiddellijk na de online inschrijving te voldoen met bancontact of iDeal .

Online inschrijven: https://mijnacademie.be/KaskaDKO/

Inschrijvingstarief Academiejaar 2020-2021

Inschrijvingsgeld normaal tarief:
€ 480 juweelontwerp/edelmetaal, keramiek, modeontwerp/theaterkostuum, grafiekkunst,
projectatelier (monumentale kunst), glas in lood, schilderen-fresco, scenografie, hout-
beeld, hout-meubel, steen-beeld, kantwerk, textiele kunst, fotokunst,
weefontwerp, textielatelier, productontwerp, toegepaste grafiek, Oriëntatie beeld *
€ 510 video- en filmkunst, sounddesign, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen en
ruimtelijke kunst, beeldende-en audiovisuele kunsten (kunstexploratie),
levend model, cross over project **
€ 370 Kunstrecensent, Beeldende en audiovisuele cultuur***
€ 90 1ste graad (6-7 jarigen) en 2de graad (8-11 jarigen) en 3de graad (12-17 jarigen)

Inschrijvingsgeld verminderd tarief:
€ 310 Werklozen en leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkoming * ipv 480€
€ 340 Werklozen, leefloners, mindervaliden, verhoogde tegemoetkoming** ipv 510€ (en jongeren 18-24 j voor de opleiding beeldende en audiovisuele kunsten).
€ 210 Werklozen en leefloners, mindervaliden, verhoogde tegemoetkoming en jongeren *** ipv 370€
€ 230**** Jongeren 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar) ipv. 480€/510€ (Kopie ID vereist)
€ 180**** Studenten AP & studenten UA. Inschrijvingsbewijs AP of UA vereist.
(Studenten mogen op 31 december 2020 de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben om in aanmerking te komen voor dit tarief !)
€ 60 voor de 1ste, 2de en 3de graad. ipv. 90 €. Indien iemand van het gezin ook les in het DKO volgt, of als het gezinshoofd voltijds werkloos is, geniet van bestaansminimum, of mindervalide is. Attest vereist. Indien de moeder het gezinshoofd is, dient er tevens een bewijs van gezinssamenstelling binnengebracht te worden.
****Het jongerentarief van 230€ en het tarief voor AP & UA studenten van 180€ is niet mogelijk voor de opleiding Beeldende- en audiovisuele kunsten.

Hoe aanspraak maken op verminderd tarief :
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
- Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen.
- Attest invaliditeit: attest mutualiteit met vermelding 66% invaliditeit.
- Politiek vluchtelingen.
- Verhoogde tegemoetkoming: attest ziekenfonds/ Uitpas met kansenstatuut
- Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, afgestempeld en gedateerd tussen 29 april en 30 september 2020. Attesten van vakbonden,
e.d. worden niet aanvaard.

IBAN: BE78 0682 3286 4186 BIC: GKCCBEBB

Alle attesten moeten uiterlijk op 30 september in ons bezit zijn, anders is er geen kortingtarief mogelijk !

Privacy
Bescherming van persoonsgegevens: De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Deeltijds kunstonderwijs van het GO! (afgekort KASKA DKO van het GO!) gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.
Verplichte en facultatieve informatie: Jouw naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, nationaliteit en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.
Ontvanger(s): KASKA DKO van het GO! Blindestraat 35 , 2000 Antwerpen

Beveiliging: Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.
Uw rechten: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.