Hout-meubel (wachtlijst)

Meubel kunstambacht

In de opleiding hout-meubel wordt men ingewijd in de klassieke “ebenisterie”.
Traditionele constructietechnieken (klassieke verbindingen, zwaluwstaarten, paneelwerk, …) decoratietechnieken als fineer, intarsia, marqueterie, en afwerkingsmethodes (kleuren en beitsen, vernissen, politoeren, etc.) komen aan bod.
De opleiding vormt een coherent geheel waarin techniciteit getraind kan worden, en waar ontwerp en vormgeving steeds een relevant onderdeel is van de projecten van de deelnemers (cross-over met de afdeling “Ontwerp”).
Een brede theoretische ondersteuning is onontbeerlijk: houtsoorten herkennen, materiaal-technische kennis, meubel- en techniekgeschiedenis, productkennis, …..
Afstuderen doe je met een “meesterwerk”: een eigen ontwerp of historische copie, : volledig volgens de regels van het ambacht, waarop de student al zijn vaardigheden en /of creativiteit kan botvieren.

Meubelrestauratie kunstambacht

Na het zich eigen maken van de basis-hout-meubeltechnieken, kan de student kiezen voor de optie Restauratie & Conservatie-technieken.
R&c-conceptvorming en documentatie, constructieve restauraties, sculptuur, fineer, marqueterie, wisselwerking met andere materialen, afwerkingslagen,…. vanzelfsprekend volgens de internationale deontologische normen, waarbij de authenticiteit en waarden van het object primeren.
De behandelingen worden uitgevoerd op objecten die hetzij door de leerlingen, hetzij door de leerkracht worden aangebracht, en in een later stadium worden opdrachten voor particulieren, antiquairs, musea of de kerkfabriek uitgevoerd onder nauwgezette begeleiding van de leerkracht. Interactie met andere disciplines (polychromie, edelsmeden, sculptuur, textiel, ….) is gewenst. De theorie zal geïntensiveerd worden (relevante chemie, toxicologie, entomologie en mycologie, conservatie-actualiteit, houtkunde, meubelgeschiedenis), en ook de administratieve kant van een opdracht wordt dan uitgebreid behandeld.

De lessen Meubel en Meubelrestauratie vinden plaats in het Atelier Meubel, Nieuwbouw 2de verdiep, Blin- destraat 35, Antwerpen
4de graad: 5 jaar vanaf 18 jaar # 8u/week Specialisatie: 2 jaar # 8u/week
maan-, dins- en woensdag 18u00 - 21u30 dinsdag namiddag van 13u30 - 17u00
In samenspraak met de docent dienen leerlingen twee van de vier aangeboden lesmomenten aanwezig te zijn.


Kijken wat er zoal gebeurt in het atelier, bezoek ons op Instagram
meer info: Nathalie Posson - possonnathalie@gmail.com