Glas in lood

Glas in lood: ambacht, vakkennis, kunst, experiment…

Glas leent zich voor vele toepassingen: drager van verf, filter voor licht, transparant scherm tussen twee ruimtes, sfeerschepper door middel van kleur.
Glas is hard en toch fragiel. Technieken voor bewaring en restauratie komen dan ook uitgebreid aan bod.
In de opleiding glas ligt de nadruk op het aanleren van ambachtelijke technieken. Binnen de afdeling kunstambachten wordt er bewust gekozen voor het voortzetten van een traditie zonder daarom de toekomst uit het oog te verliezen.

Bij aanvang wordt vooral aandacht besteed aan de basistechnieken: het maken van precieze werktekeningen, het leren kennen van verschillende glassoorten, het glas snijden, gruizen en slijpen, het brandschilderen en lood zetten.
Hierbij dienen historische voorbeelden of eigen ontwerptekeningen als uitgangspunt.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om kennis te maken met warmglastechieken: glas versmelten, vervormen, verbuigen.
Je werkt in de traditie van het ambacht of je neemt de mogelijkheid te baat om je te bekwamen in meer hedendaagse technieken zoals fusing, zandstralen, zagen van glasvormen en glasappliqué.
Je volgt binnen de grenzen van het leerprogramma een eigen traject en wordt hierin zoveel mogelijk individueel begeleid.

5 jaar vierde graad:
- praktijk atelier : dinsdag van 18.00 u tot 21.30 u en donderdag van 15.30 u tot
17u10 en aansluitend van 18u00 tot 21.30 u
- lessen materialenkennis en specifieke kunstgeschiedenis worden gegeven tijdens praktijkatelier.
- theorie kunstvakken : 1u/week voor het 2°,3° en 4° jaar van de vierde graad.

2 jaar specialisatiegraad:
- praktijk atelier : dinsdag van 18.00 u tot 21.30 u en donderdag van 15.30 u tot
17u10 en aansluitend van 18u00 tot 21.30 u

Meer informatie:

http://glasatelierantwerpen.tumblr.com

http://instagram.com/glasatelierKASKA

Docent : Sophie Troch - sophie.troch@telenet.be