Beeldhouwen en ruimtelijke kunst


© Han Soete

Onder individuele begeleiding ontwikkel je binnen dit atelier je artistieke mogelijkheden tot een persoonlijke beeldende taal.
Van bij de aanvang wordt de focus zowel op de studie naar de natuur (model en portret) als op het vrije werk (compositieopdracht “structuur in natuur”) gelegd. Je ervaart hierbij dat het figuratief werk vergelijkbare compositorische wetmatigheden bezit als volledig abstract werk.

Vrij en abstract werk prikkelt je verbeelding en zet aan tot experiment met verschillende materialen in functie van het ontwerp. Je raakt vertrouwd met alle facetten die eigen zijn aan de vormentaal: scheiden van hoofd- en bijzaken, het bewust kunnen omgaan met ‘beeldtaal’, het creëren van een coherent geheel, zowel inhoudelijk, artistiek als technisch.
Er wordt gebruik gemaakt van onder andere: klei, gips, was, papier, beton, hout, steen en diverse assemblagematerialen.
Naarmate je vrijer en innovatiever met verschillende materialen kunt omgaan , zal je een eigen wereld scheppen volgens je persoonlijke visie.
Het verloop van je individuele traject wordt ondersteund door het aanleggen van een portfolio, het instrument om systematisch op terug te blikken en te reflecteren over de verworven competenties.
In de specialisatiejaren is de kruisbestuiving tussen andere ateliers een middel om je verbeelding te stimuleren en andere vakgebieden te verkennen via cross-over-projecten.

Lessen Beeldhouwkunst gaan door op
Maandagavond 18:30u- 21:30u (Xander Faes, 3 lesuren)
Boetseren groot figuur naar levend model

Dinsdagavond 18:30u- 21:30u (Joachim De Block, 3 lesuren)
Boetseren snelschetsen naar levend model

Zaterdagvoormiddag 9:30u- 13u (Joachim De Block, 4 lesuren)
Portret boetseren + snelschetsen naar levend model.

meer info joadeblock@hotmail.com , xander.faes@hotmail.com